CREACIÓ COL·LECTIVA

 Fa deu anys que vaig arribar i encara no sé on és casa mevareaccio quimicaPortada def